21.12.05

Tal vegada, el més extraordinari del treball artístic és que sigui un treball essencialment indeterminat. S'és talment lliure, que la part més laboriosa de la tasca és prescriure-la de certa manera: crear el problema, molt més que no resoldre'l.

Paul Valéry

(és que Clítote
s'entesta a
resoldre'm)
 
/*............................................................................................................................................................................................ ----------------------------------------------- */ ...................................-............................-.--......................................................................................................................... ............................................................................-------------- --------------- -----------------------------------------------------...------------...-------- ....................................--.------...-------------------......................... una història subterrània i plena de residus naturals amb cucs entranyables que penetren amb aires renovadors atmosferes pesades i feixugues........------- ----------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------.........................------------------ -----.........................................................................................................................